İş Oluş Durum Bildiren Cümleler

 İş Oluş Durum Bildiren Cümleler

  Okunma: 5624 - Yorum: 1
  1. #1
    Fiiller, iş ,oluş, durum ve hareket bildiren sözcüklerdir. ÖRNEK: Yürü, gidelim; bu iş olmaz. dedi
    Fiillerin sonuna -mek, -mak ekleri getirildiğinde anlamlı olur .

    ÖRNEK:
    Bu akşam kardeşinin yanına var .(eylem)
    *Kardeşimin güzel bir evi var. (isim)

    Fiiller anlamlarına göre üçe ayrılır:

    1) Nesne alan, iş yani hareket bildiren ve neyi, kimi sorularına cevap veren fiiller kılış fiilleridir
    ÖRNEK:Bu işi olsa olsa sen yaparsın .
    *Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.
    *Yemeğin tadını çok beğendik.
    *Mum dibine ışık vermez, derler

    2)Nesne almayan, öznenin içinde bulunduğu durumu gösteren fiiller durum fiilleridir.
    ÖRNEK:Su uyur, düşman uyumaz.
    *Can çıkar, huy çıkmaz.
    . *Teyzesi bize dün sabah geldi.

    3)Kendiliğinden ve zaman içinde gerçekleşen fiiller oluş bildirir.
    *Yine yeşillendi fındık dalları.
    *Genç yaşta ağardı saçlarım.
    *Korkudan beti benzi sararmış.

    *Bu eylemler değişerek yeni bir görünüm kazanma anlamı verir.
    *Elleri, ayakları kabarmıştı.
    *Denize gidince epey bronzlaşmış.

    *Fiiller -me,- ma,-mez , maz ekleriyle olumsuz yapılabilir.
    *Gülme komşuna, gelir başına.
    *Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
    *Yoldan kal, yoldaştan kalma .

    *Geniş zaman eki olumsuz yapıldığında -mez maz olarak değişir.
    *Nuh der, peygamber demez.

    *Fiiller tekil ve çoğul tüm kişilere göre haber ve dilek kipleriyle çekimlenebilir
    *Ben hazırlandım, artık gidebiliriz; dedi.
    *Erken yatın, yarın işe gideceğiz

    *Şart kipiyle çekimlenmiş fiiller yan cümlenin yüklemi olabilir.
    *Erken gelirse birlikte gidelim.

    * -yor eki yerine -mekte,- makta eki de kullanılabilir
    *O zamanlar büyük bir şirkette çalışmaktaydım.

    *Haber kipleri zaman anlamı taşır, dilek kipleri zaman anlamı taşımaz.
    * Şimdi polisler gelecek, artık çıkalım .

    Çekimli fiil sorulduğunda kip,kişi, olumsuzluk ekleri alabilen ve yüklem olan fiiller anlaşılır.
    · İçimden şu zalim şüpheyi kaldır.
    *Ya sen gel ya beni yanına aldır.
    *Mecnun um, Leyla mı gördüm
    Bir kerecik baktı geçti
    Ne sordum ne de söyledi
    Kaşlarını yıktı, geçti

    *Cümledeki yargı sayısı sorulduğunda çekimli fiiller, fiilimsiler ve ek eylem alarak yüklem olmuş ad soylu sözcükler sayılır.
    *Garibim,namıma Kerem diyorlar
    *Hastayım, derdime verem diyorlar
    *Aslımı el almış, harem diyorlar
    *Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış ım ben
    *Senin dudakların pembe, ellerin beyaz
    *Al, tut ellerimi bebek, tut biraz


  2. #2
    Ya doğru duzgun harf yazın