Bölgelerin Özellikleri Nelerdir?

Ege Bölgesinin Özellikleri
1- Dağların kıyıya dik uzanması
2-Dağların arasında çöküntü ovaların yer alması
3- Ilıman olan akdeniz ikliminin iç bölgeleri doğru gitmesi
4- Kıyılarının çok girintili çıkıntılı olması
5- Önemli ihracat limanın olması
6- Nüfusun özellikle kıyı bölgelere doğru yoğunlasması

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri

Batı ve Orta Toros Dağları’nın kıyıya paralel uzanması ve bir set gibi kıyının hemen ardında yükselmesi;

Dağların hemen yükselmesi nedeniyle kıyı ovalarının genellikle dar olması (Çukurova hariç);

Bütün bölgede tipik Akdeniz ikliminin görülmesi;

Bütün bölgede tipik Akdeniz bitki örtüsünün görülmesi;

Kıyıların çok girintili çıkıntılı olmaması;

Türkiye’nin en büyük ovası olan Çukurova’nın bu bölgede bulunması;

Nüfusun kıyı kesiminde ve tarım-sanayinin geliştiği kent merkezlerinde yoğunlaşması…

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

1- Bu bölgenin hemen hemen tamanının ova ve yayla üzerine kurulması
2- Bu ovalar ve yaylarlar dağla çevrilidir.
3- Bütün bölgede tahıl üretimi olması
4- Tipik kara iklimi görülmesi
5- Türkiye’nin başkenti Ankaranın bu bölgede olması
6- Bölgede fazla göl bulunmaması

Karadeniz Bölgesinin Özellikleri

1- Kuzey anadolu dağlarının kıyıya paralel uzanıyor olması
2- Kıyının hemen ardından yükselen dağlar nedeniyle geniş ova ve yaylaların bulunmaması;

Karadeniz kıyılarının girintili çıkıntılı olmaması;

Bütün bölgede yağışlı Karadeniz ikliminin görülmesi;

Bütün bölgede gür ormanların bulunması;

Bölgede çay ve fındık gibi yalnızca bu yöreye özgü bitkilerin yetişebilmesi;

Nüfusun kıyıyı takip eden otoyol boyunca yoğunlaşması;

Bölgede balıkçılığın yaygın olarak yapılması…

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

1- Doğu anadolu bölgesinin ortalama yükseliği fazladır.
2- Bölge deniz etkisinden uzaktır.
3- Doğu anadolu bölgesi çok dağlıktır. Türkiye’deki en çok volkanik dağ ve en yüksek dağlar bu bölgededir.
4- Bölgedeki dağlar arasında ova ve yaylalar yer almaktadır.
5- Bütün bölgede karasal iklim hakimdir
6- Bölgede nüfus azdır ve yerleşim seyrektir.
7- Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık olması; sanayi ve turizmin gelişmemiş olması;
8- Bölgede bulunan çok sayıda baraj sayesinde enerji üretiminin yoğun olması

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri


1- Buharlaşmanın çok olması nedeniyle, bölgenin çok sıcak ve kurak olması;

Güneydoğu Toroslar’ın güneyinde ova ve yaylaların geniş bir alan kaplaması;

Bölgenin orta kesiminde, sönmüş bir volkan olan Karacadağ’ın; doğu kesiminde ise Mardin Dağları’nın yer alması.

Batı kesiminde Akdeniz ikliminin görülmesi;

Bölgenin hakim bitki örtüsünün bozkır olması;

Bölgede nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması;

Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık ile sınırlı olmasıEge Bölgesinin Özellikleri

http://www.delinetciler.net/ege-bolg...-new-post.html

Marmara Bölgesinin Özellikleri

http://www.delinetciler.net/marmara-...-new-post.html

Karadeniz Bölgesinin Özellikleri

http://www.delinetciler.net/karadeni...-new-post.html

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

http://www.delinetciler.net/dogu-ana...-new-post.html

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

http://www.delinetciler.net/guneydog...-new-post.html

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

http://www.delinetciler.net/ic-anado...-new-post.html

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri

http://www.delinetciler.net/akdeniz-...-new-post.html